Интервю в Bloomberg за инфлуенсър маркетинга

Редактор - Искра Душкова


Бързо развиващият се пазар на инфлуенсърите и инфлуенсър маркетинга започват да навлизат все повече в България.

В интервюто си с Bloomberg за инфлуенсър маркетинг, Лъчезар, съосновател на influ.ai, разказва за създаването на агенцията. Агенцията свързва брандове с инфлуенсъри, с цел изграждане на успешни маркетингови истории, чрез помощта на изкуствен интелект.

Той споделя за начина, по който идеята се е зародила преди няколко години от предишен негов такъв проект. При комуникацията с инфлуенсъри по време на проекта му той открива много, така наречени, "подводни камъни" и решава да разработи софтуер, който решава тези проблеми. Целта на софтуера е да събере на едно място целият процес и да улесни както брандовете, така и инфлуенсърите.


Платформата е продукт, който помага да се развие една ниша, слабо засегнатав Централна и Източна Европа.

Важна част за типа маркетинг, който influ.ai развива, е изкуственият интелект. Преди всичко, самата платформа е базирана на данни. Подобен голям масив от данни може да бъде обработен по-лесно чрез платформата, с помощта на алгоритми. Tова води до предварително прогнозиране на резултати и възвръщаемост на една такава инвестиция. Измерването на резултатите зависи от целта поставена от бранда. Инфлуенсър маркетинга служи за популяризиране на бранда, но и генериране на продажби. Целта е да помогне на брандове и различни маркетолози да направят корелация с продажбите и да могат да изчислят какъв е бил ефектът. Тенденция в Европа е все по-големи бюджети да се отделят за подобен тип рекламиране. Influ.ai не е агенция, а платформа, която дава на инфлуенсърите свободата да работят с нея.

"Микроинфлуенсърите са голямата сила на този маркетинг"

Influ.ai е платформа, която съдържа голям брой микроинфлуенсъри. Именно платформата дава възможност на хора, които са с бързо развиващ се профил, да получат още един канал на комуникация и техният работен процес да бъде улеснен. Микроинфлуенсърите са тези, които преобладават в платформата, тъй като се вярва, че те са една от големите сили на този тип маркетинг - споделя Лъчезар по време на интервю в Bloomberg за инфлуенсър маркетинга . При тях съдържанието е автентично и органично поднесено, което ги прави доста близки до свойте последователи и води до по-висока ангажираност. Има алгоритъм и скрипт, които помагат автоматизирано да се филтрират и да бъдат отсяти точно тези хора, които са подходящи. Те биват подбрани по различни критерии, като някой от най-важните критерии са да публикуват регулярно, да нямат фалшиви последователи и да имат висока анагжираност.

Influ.ai работи с водещи брандове и агенции на българския пазар. Платформата представлява място, в което се свързват брандове и инфлуенсъри и предоставя на рекламодатели различни инструменти за подбор и анализ на инфлуенсъри и създаване на инфлуенсър кампании. Цялата логистика по време на работа, като договори, плащания, комуникация и измерване на възвръщаемостта в края на една кампания, става отговорност на influ.ai. Процесът обхваща всяка част от една кампания от началото до края, планиране, подготовка и управление на кампанията.Това е нещото, което помага да работи с големи водещи брандове.

Подходящ пример за това са две кампании на сладкарница Неделя, които са довели до добър органичен резултат за популяризирането на техни продукти, с помощта на платформата на influ.ai.

Какво прави една такава платформа успешна?

influ.ai в Блумбърг разказва за необходимостта от инфлуенсър маркетинга
influ.ai в Блумбърг разказва за необходимостта от инфлуенсър маркетинга
17.08.2022.


Influ.ai на интервю в Bloomberg за инфлуенсър маркетинга. Целта ни е да обединим на едно място целия процес на инфлуенсър маркетинга.

©2021 influ.ai. All Rights Reserved
Телефон за връзка

Нуждаете ли се от подкрепа за вашата инфлуенсър маркетинг кампания?

инстаграм
фейсбук