Редактор - Искра Душкова
Създаването на наръчник за стандартите и добрите практики в инфлуенсър маркетинга в България е от съществено значение за защита на интересите на всички страни - инфлуенсъри, рекламодатели и потребители. Целта на наръчника е да установи ясни насоки и параметри, които да подпомогнат изпълнението на законовата рамка и етичните норми, приложими за индустрията.

В наръчника се представят основните понятия и принципи в инфлуенсър маркетинга, като се обръща специално внимание на идентифицирането на страните и техните интереси. Също така, наръчникът разглежда платформите, на които се провеждат инфлуенсър маркетинг кампании, като се описват препоръчителните добри практики и метрики, които отчитат успеха на кампаниите.

Информацията, представена в наръчника, е актуална за настоящия контекст и ще се актуализира на годишна база или при сериозни промени в бизнес средата или количествените измерители, заложени в наръчника. Това осигурява, че наръчникът е винаги в съответствие с последните тенденции и изисквания в индустрията.

Създаването на такъв наръчник е отлична чест за influ.ai - нашата агенция за инфлуенсър маркетинг. Това потвърждава нашата експертиза и представя нашата ангажираност да подкрепяме развитието и прозрачността на индустрията в България. Надяваме се, че наръчникът ще служи като ценен ресурс за всички участници в инфлуенсър маркетинга, помагайки им да създават успешни и етични кампании.

05.06.2023

В днешната дигитална ера инфлуенсър маркетингът се превърна в мощна стратегия за брандовете да се свързват с целевата си аудитория. Със способността си да създава автентично и ангажиращо съдържание инфлуенсър маркетингът придоби значителна популярност в България. В този блог ще се потопим в Наръчника за добри практики в инфлуенсър маркетинга, за който Етичната комисия на IAB даде мандата на influ.ai да създаде в сътрудничество с останалите членове на комисията. Наръчникът има за цел да предостави ценни идеи и препоръки за успешни кампании в сферата на инфлуенсър маркетинга в България, както и да установи общи стандарти и етични принципи в бранша.

Наръчник за добри практики в инфлуенсър маркетинга

Наръчник за добри практики в инфлуенсър маркетинга трябва да съществува, за да предпазва както марките и инфлуенсърите, така и потребителите.

Какви са целите на наръчника?

  • Наръчникът ни ви дава въведение в инфлуенсър маркетинга, включително ключови цифри и дефиниции.
  • Навлиза по-дълбоко в ключовите фигури в инфлуенсър маркетинга, като изследва техните роли и значение им за изпълнението на кампаниите.
  • Очертава различните класификации на инфлуенсърите, като микроинфлуенсъри, макро инфлуенсъри и знаменитости.
  • Подчертава значението на спазването на етични норми, като например оповестяване на спонсорирано съдържание, автентичност и отговорни рекламни практики.
  • Разглежда различни метрики и методи за измерване, за да се оцени ефективността на маркетинговите усилия на инфлуенсърите.
  • Полага основни елементи при подготовка и провеждане на инфлуенсър маркетинг кампания.

  • Изследва популярни платформи за социални медии, използвани в България за инфлуенсър маркетинг, включително Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Facebook и Twitter. Всяка платформа е разгледана от гледна точка на нейната аудитория, видовете съдържание и най-добрите практики за ефективно сътрудничество с инфлуенсъри.

  • Установява най-добри практики и препоръчителни стъпки за инфлуенсър маркетинг с участието на агенции

  • Прави преглед на правната рамка в България, като се подчертават важни съображения като изискванията за прозрачност и правата на интелектуална собственост

Какво ще намерите в него?


Ръководството очертава ясни цели, за да се създаде рамка за ефективни практики в областта на маркетинга на влиятелни личности. Тези цели са в съответствие с целите на марките и рекламодателите, като се подчертава значението на измеримите резултати и възвръщаемостта на инвестициите. Като предоставя стратегически подход, ръководството подпомага заинтересованите страни да увеличат максимално въздействието на инфлуенсър кампаниите си.

Ръководството за добри практики в инфлуенсър маркетинга, разработено от influ.ai за IAB България, служи като безценен ресурс за инфлуенсърите, брандовете и маркетолозите в България. Като възприемат принципите, добрите практики и препоръките, изложени в ръководството, заинтересованите страни могат да се ориентират при изготвянето на следващата си кампания.

©2021 influ.ai. All Rights Reserved
Телефон за връзка

Нуждаете ли се от подкрепа за вашата инфлуенсър маркетинг кампания?

инстаграм
фейсбук