Как да извлечете максимума от вашите инфлуенсър маркетинг кампании?

Уебинар | 22.02.2024 | 15:00
Как да извлечете максимума от вашите инфлуенсър маркетинг кампании?
Уебинар | 16.05.2023 | 16:00 - 17:00
Снимка на Радостина Горошевич
Йоанна Петрова
Инфлуенсър

Запознайте се с нашите панелисти

Тодор Киров
Мениджър проекти в "Happy Bar and Grill"
Снимка на Мария Иванова
Наталия Йорданова
Кампаниен мениджър на Influ.ai
Снимка на Радостина Горошевич

2. Успешен пример за използване на инфлуенсър маркетинг за лансиране на нов продукт с Тодор Киров, мениджър проекти в "Happy Bar and Grill"
3. Методи за подготовка и създаване на съдържание за различни видове кампании с Йоанна Петрова, инфлуенсър
Теми на уебинара
1. Oбобщен преглед на инфлуенсър маркетинга и ползите му при лансиране на нов продукт с Наталия Йорданова, кампаниен мениджър на Influ.ai
©2021 influ.ai. All Rights Reserved
Телефон за връзка

Нуждаете ли се от подкрепа за вашата инфлуенсър маркетинг кампания?

инстаграм
фейсбук