Как се правят инфлуенсър маркетинг кампании?


Защо инфлуенсър маркетинга се използва?


Какви са основните ползи които могат да се извлекът от инфлуенсър маркетинга с Influ.ai?

Инфлуенсър маркетингът е нещо, което се развива в последните години с развитието на социалните мрежи, които вече са една незаменима част от нашето ежедневие. През последните десет години, подобен вид маркетинг е нараснал четворно, като маркетолозите смятат, че се е превърнал в неразделна част от една кампания. Инфлуенсър маркетингът подпомага целия процес на продажбите, като засяга редица цели, някои от които са: популяризирането на марки, привличането на нова публика и директното конвертиране в продажба. При подобен тип кампании възвръщаемостта е равна и дори по-голяма от други видове кампании.

Основните три ползи, които могат да бъдат извлечени от инфлуенсър маркетинга се обобщават като ефективност, проследимост и добавена стойност.

Инфлуенсър маркетингът може да се сравни с маркетинга, който има ефект от 'уста на уста'. Това означава, че голям процент от потребителите закупуват даден продукт на база препоръка от социалните медии или конкретен инфлуенсър. Поради интерактивността на съдържанието и представителния му външен вид, потребителите са по-склонни да споделят, коментират и харесват съответното съдържание. Това помага на продукта да достигне до повече хора и прави кампанията по-мащабна, осигурявайки висока ефективност.

Преди кампанията винаги се селектират инфлуенсъри, които трябва да максимизират възвръщаемостта и резултатите. Този процес бива лесно измерим и проследим с реалните и лесно достъпни данни за инфлуенсърите, предоставени чрез платформата на influ.ai. Следващ добавен бонус - така се осигурява безпроблемно прогнозиране на това какви биха могли да бъдат резултатите от такава кампания. След и по време на самата кампания могат да се следят резултатите от нея в реално време. Позволявайки незабавна реакция от маркетолозите в случай на усложнение с цел подобряване на резултата и лесно пресмятане на реална възвръщаемост от инвестицията.

Нещо, което не трябва да се подценява е добавената стойност, дължаща се на дълготрайния ефект на съдържанието. В по-голяма част от кампаниите съдържанието е доста разнообразно, то може да заема формата на стори, което е видимо само за двадесет и четири часа, но и като пост, който присъства в профила на инфлуенсъра постоянно. След приключването на кампанията, така всеки потребител влязъл в профила ще може да види публикувания пост и това ще генерира още трафик.

Основните предизвикателства при самостоятелна работа с инфлуенсър са многобройни или както спомена Виктория Викторова, която е CEO на Press Start и един от гостите в уебинара, "истинска хамалогия".
Често подбирането на инфлуенсъри е доста трудно и неефективно поради липсата на цялостна и синтезирана информация, като добавим и липсата на данни за прогнозиране на резултати, която influ.ai предоставя, процесът става наистина сложен. Фиксиране на бюджет и прогнозиране на възвращаемостта са почти невъзможни без всички необходими данни и това води до несигурност и неправилна употреба на инфлуенсър маркетинга.

Контакта със самите инфлуенсъри може да е доста сложен, той изисква усилено търсене на различни канали за комуникация, а периодът за обратна връзка в повечето случай е по-дълъг от желаният. По време на самата кампания е хубаво да може да се проследи как върви в реално време. Това дава време за реакция и отразяване на факта дали трябва да се промени нещо в концепцията или визията ако не носи желания резултат.

Последната стъпка идва след като кампанията се е случила и трябва да се направи равносметка успешна ли е била, или не. Тук липсата на прозрачност и ефикасен процес се явяват като главният проблем на самостоятелно работещите компании. И води до натрупване на техническа работа, която лесно може да се избегне при такъв чисто дигитален процес, доказано от успешните кампании на influ.ai.


Какви са основните предизвикателства при самостоятелна работа с инфлуенсъри през
призмата на маркетинг агенции и компании?


"Подбирането на инфлуенсърите и комуникацията с тях е отделна работа на пълно работно време. Платформата на influ.ai позволява на компаниите наготово да подберат, разгледат и да преценят какво може да очакват. Графикът, изготвен предварително, улеснява значително работния процес, позволявайки лесно планиране и прозрачност."- Виктория Викторова, CEO на Press Start.

Редактор - Искра Душкова
26.06.2022.